Послуги та функції Центру

Вінницький обласний клінічний Центр інфекційних хвороб виконує та надає наступні функції та послуги:

 • Проводить безкоштовне, добровільне, обстеження всіх бажаючих на ВІЛ/СНІД, в тому числі анонімно.
 • Видає сертифікати та довідки за результатами обстеження, в тому числі для осіб, що від’їжджають за кордон.
 • Здійснює антиретровірусне та протиопортуністичне лікування, психологічну та соціальну реабілітацію хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД.
 • Виконує Національну програму профілактики та боротьби зі СНІДом, розробляє обласну програму профілактики, контролює її виконання, здійснює лікування хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД та епідемічний нагляд.
 • Разом із органами державної виконавчої влади або з їх уповноваженими структурними підрозділами розробляє, та контролює виконання заходів, спрямованих на попередження поширення ВІЛ-інфекції/СНІДу вертикальним (від матері до дитини) шляхом, статевим шляхом та через кров серед груп населення з небезпечною до ВІЛ-інфекції поведінкою.
 • Координує, методично спрямовує і контролює діяльність усіх лікувально-профілактичних закладів обласного, міського та районного підпорядкування з питань профілактики, діагностики, лікування, санітарно — освітньої роботи з населенням області, соціального та правового захисту ВІЛ- інфікованих та хворих на СНІД.
 • Вивчає практику застосування законодавства, що регулює сферу профілактики СНІДу, вносить до управління охорони здоровя та курортів обласної державної адміністрації, місцевих органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування пропозиції щодо його вдосконалення.
 • Надає громадянам консультації з питань законодавства, що регулює профілактику СНІДу.
 • Систематично, у встановленому порядку, інформує управління охорони здоровя та курортів облдержадміністрації, інші зацікавлені органи, організації та установи про рівень захворюваності, поширення ВІЛ-інфекції/СНІДу.
 • Інформує населення області через засоби масової інформації або іншими шляхами про рівень захворюваності та розповсюдження ВІЛ-інфекції в області та в Україні, надає рекомендації щодо можливості уникнення захворювання, впроваджує нові методики санітарно-освітньої роботи.
 • Вивчає потребу в фахівцях відповідної кваліфікації, вносить пропозиції щодо їхньої підготовки та підвищення професійного рівня на своїй базі, у провідних закладах і установах держави та за її межами.
 • Забезпечує у повному обсязі на сучасному науковому рівні висококваліфікованою спеціалізованою амбулаторно-поліклінічною, стаціонарною та консультативно-діагностичною медичною допомогою населення області, у т.ч. і на договірних засадах
 • Проводить амбулаторне та стаціонарне лікування хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД, в тому числі надає медико-соціальну та психологічну допомогу хворим, які потребують паліативного (хоспісного) догляду, замісної підтримуючої терапії та інших видів медичної допомоги.
 • При необхідності, згідно з чинним законодавством, залучає лікарів- спеціалістів лікувально-профілактичних, фармацевтичних, санаторно-профілактичних, всіх інших закладів охорони здоров’я області до подальшого лікування захворювання, його ускладнень та надання інших рекомендацій хворим та носіям ВІЛ-інфекції.
 • На наукових підставах розробляє, вивчає і впроваджує, після затвердження відповідними компетентними установами, методи лікування і профілактики захворювання та використовує для впровадження відомі нові методики світової практики. Бере участь, після затвердження відповідними компетентними установами, у клінічних випробуваннях медичних препаратів, лабораторних тестів, медичного обладнання тощо.
 • Опрацьовує власні, використовує відомі і впроваджує нові автоматизовані методики обробки статистичного матеріалу та веде компютерний реєстр ВІЛ — інфікованих та хворих на СНІД, що проживають у регіоні.
 • Проводить науково-дослідні роботи, подає до друку наукові статті, бере участь у науково-практичних конференціях.
 • Розглядає скарги заяви, пропозиції громадян у межах своєї компетенції, при необхідності вживає заходів до вирішення поставлених у них питань.
 • На договірних засадах, за узгодженням з Органом управління майном та управлінням охорони здоров’я та курортів облдержадміністрації, база Центру є клінічною базою Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова та інших медичних і соціально спрямованих навчальних закладів.
«Кожна людина має невід'ємне право на життя та здоров'я...» Стаття 27 Конституції України.